Opstalrecht & Het recht van Erfpacht

Wie een eigen woning, bedrijfspand of ander bouwwerk heeft op de grond van een ander, heeft te maken met het opstalrecht. De opstalgever is eigenaar van de grond, de opstalhouder is eigenaar van wat daar op staat. Dit komt onder meer voor bij het plaatsen van windmolens.

Bij erfpacht is er geen sprake van twee eigenaren, maar mag een persoon gebruikmaken van het onroerend goed dat aan een ander toebehoort. Dit zie je bijvoorbeeld bij recreatiewoningen en agrarische grond. De erfpachter is degene die het onroerend goed gebruikt. Hij of zij betaalt jaarlijks een vergoeding aan de eigenaar.

Voor zowel erfpacht- als opstalrecht zorgt Het Zijper Notariskantoor voor de notariƫle akte en de inschrijving in het kadaster.