Personen en Familierecht

Het Personen- en Familierecht valt onder het burgerlijk recht. Hierin worden zaken geregeld rond geboorte en overlijden, afstamming, trouwen en geregistreerd partnerschap, een samenlevingscontract, echtscheidingen en alles wat daar verder mee samenhangt.