Levenstestament

“Als mij iets overkomt…”

Via een levenstestament kunt u iemand aanwijzen die namens u zaken kan regelen tijdens uw leven. Wanneer u een normaal testament opmaakt, legt u vast wat er na uw overlijden met de nalatenschap moet gebeuren. Bij een levenstestament kiest u wie uw belangen kan behartigen wanneer u dat door ziekte of een ongeval zelf niet meer kunt doen. Dat kunnen één of meerdere personen zijn.